رجعت

 در لغت به معناى بازگشت وبازگشتن به دنیا پس از انتقال به جهان دیگر است. و در اصطلاح بدین مفهوم است کهامامان خاندان وحى ورسالت (ع) وانبوهى ازکسانى که جهان را بدرود گفته اند، بار دیگر پس از حضرت مهدى (ع) وپیش از شهادت او به خواست خداوند واراده حکیمانه او، بدین جهان باز مى گردند. نخستین رجعت کننده، امام حسین (ع) است وپس از ایشان، همه امامان اهل بیت (ع) یکى پس از دیگرى رجعت مى کنند (1)

رجعت، از عقاید مسلم شیعه است و آیات وروایات در این باره، بیش از حد شهرت وتواتر است .

در یادداشت هاى مرحوم دهخدا از ظهور حضرت بقیة الله (ع) و از نزول حضرت مسیح (ع) نیز "رجعت " تعبیر شده است (2) که از نظر معناى لغوى درست است ولى از نظر اصطلاح، صحیح نیست زیرا رجعت در اصطلاح کلامى شیعه، عبارت از بازگشت پس از مرگ است، در حالى که وجود اقدس حضرت صاحب الزمان (ع) در پشت پرده غیبت است واز پرده بیرون مى آید، و وجود مقدسى حضرت عیسى (ع) در آسمان هاست که پس از ظهور ولى عصر(ع) او نیز نازل مى شود و در پیاده کردن عدالت اجتماعى، یار و مددکار آن مهر تابان مى شود. از این رهگذر در مورد امام زمان (ع) ظهور تعبیر مى شود و درباره حضرت عیسى (ع) "نزول "، و تعبیر رجعت اصطلاحى در حق آن ها صحیح نیست. وامَا فرمان رجعت، همانند فرمان ظهور، از طرف خداوند متعال صادر مى شود و جمعى از بندگان خالص خداوندکه سال ها و احیاناَ قرن ها پیش ازآن، دیده از جهان فرو بسته اند، باز مى گردند وتجلى قدرت خداوند را در دولت کریمه حضرت مهدى (ع) می بینند . (3)

سؤال مهم این است که آیا رجعت اختیارى است ناگفته پیداست افرادى که براى انتقام وتنبیه رجعت مى کنند، هرگز به میل واراده خود برنمى گردند، بلکه به مصداق کافر به جهنم نمى رود، کشان کشان مى برندآن ها نیز ناگریر تن به رجعت نمى دهند، که رجعت براى آن ها بسیار ذلت بار وسخت است. ولى در مورد مؤمنین به نظر مى رسدکه اختیارى خواهد بود نه اجبارى. مفضل بن عمر مى گوید: در خدمت امام صادق (ع) صحبت از حضرت ولى عصر(ع) شد واز افرادى که عاشقانه انتظار ظهور او را مى کشند وپیش از نیل به چنین سعادتى از دنیا مى روندگفت وگو شد، فرمود: هنگامى که حضرت ولى عصر(ع) قیام کند، مأمورین الهى در قبر با اشخاص مؤمن تماس مى گیرند وبه آن ها مى گویند: اى بنده خدا مولایت ظهورکرده است، اگر مى خواهى به او بپیوندى آزاد هستى، واگر بخواهى در نعمت هاى الهى متنعم بمانى باز هم آزاد هستى (4)از این حدیث استفاده مى شود که رجعت در مورد مؤمنان، اختیارى است .

 

 

1.امام مهدى (ع) از ولادت تا ظهور سید محمدکاظم قزوینى ص 792.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید